Portal Vinç Firmaları

PORTAL VİNÇLER

Portal vinçler limanlarda, depolarda ve tersanelerde geniş çapta kullanım alanına sahiptirler. Özellikle gemi inşaat sektöründeki ilerlemelere paralel olarak gelişen tersanelerde daha hızlı ve daha büyük boyutlu imalatı gerektiren durumlarda yüksek yük kaldırma kapasiteli ve seri hareket kabiliyetine sahip portal vinçler büyük önem kazanmıştır. Portal krenin zati ağırlığından gelen yükler, her çalışma devrinde oluşan hızlanma ve yavaşlama sonucunda hareketten doğan işletme yükleri ve aynı zamanda portal vinçlerin genellikle açık havada çalıştıkları göz önüne alındığında çevresel koşullardan dolayı oluşan yükler portal vincin parçalarında gerilmelere neden olur. Bu çalışmada portal vinci oluşturan çelik konstrüksiyonlar ve bunlara etkiyen yükler incelenmiş olup, parçaların emniyetli bir şekilde dizayn edilmesi ve konstrüksiyonun oluşturulması amaçlanmıştır. Portal vincin modellenmesi bilgisayar destekli tasarım programlarıyla yapılmıştır ve analizler için sonlu elemanlar metodu prensibiyle çalışan analiz programları kullanılmıştır. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için vinç konstrüksiyonu kabuk ve kiriş elemanların kombinasyonu kullanılarak modellenmiştir. Bu model statik, dinamik ve doğal frekans analizleri için kullanılmıştır. Mühendislik problemlerinin çözümünde sayısal metodlar son yıllarda sıklıkla uygulanmaktadır. En çok bilinen ve kullanılan yöntem sonlu elemanlar metodudur. Sonlu elemanlar metodu, son yirmi yılda bilgisayar destekli tasarımın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Çok sayıda tekrar gerektiren hesaplarda bu metodun sağladığı faydalar tartışılmazdır. Sonlu elemanlar metodu, mukavemet analizlerini hızlı, güvenilir ve tahribatsız olarak gerçekleştirmeye olanak sağlar. Bu analizler, mukavemet açısından kritik görülen yerlerin düzeltilmesinde ve aynı zamanda aşırı güvenilir görülen yerlerde sadeleştirmeler yapmamıza imkan vererek hem daha ucuz hem de daha hafif bir imalatla optimum tasarımı elde etmemizi sağlarlar. Bu çalışmada sonlu elemanlar metodunun portal vinç tasarımında ve optimizasyonunda klasik hesap yöntemlerine göre avantajları ve sunduğu olanaklar incelenmiştir.

Genel kullanım alanları açık sahalar olan portal vinçler kapalı alanlarda, fabrika sahaları içerisinde de kullanılabilmektedir. Köprü kirişleri DIN 15018 standardına göre max. Yük altında en fazla 1/1000 sehim verecek şekilde dizayn edilir ve St37 malzemeden imal edilir. Köprü ana kaynakları tozaltı kaynak robotları ile kaynatılır. Kutu konstrüksiyon köprü kirişleri her 600 mm aralıklarla dalgakıranlar ve yan saclara boydan boya köşebent profillerle takviye edilir. İstenilen renge göre endüstriyel ya da epoksi boya ile boyandıktan sonra kullanım yerinde müşterisine teslim edilir.Kablolu kumanda, uzaktan kumanda yada köprüye sabitlenmiş ve ya vinç arabası ile hareket eden operatör kabinleri ile kontrol edilebilirler.Portal Vinç; Müşteri isteğine göre tek ya da çift kirişli olarak imal edilebilirler...

Gezer Vinç İmalatı

GEZER TAVAN VİNÇLER...

Genellikle kapalı sahalarda kullanılan tavan vinçleri günümüz vinç sistemlerinde en çok kullanılandır.Çift yada tek kiriş olabilen gezer vinçler çelik kutu konstrüksiyon olabileceği gibi aks aralığının daha dar olduğu yerlerde I profillerden de yapılabilir. Köprü kirişleri DIN 15018 standardına göre max. Yük altında en fazla 1/1000 sehim verecek şekilde dizayn edilir ve St37 malzemeden imal edilir. Köprü ana kaynakları tozaltı kaynak robotları ile kaynatılır. Kutu konstrüksiyon köprü kirişleri her 600 mm aralıklarla dalgakıranlar ve yan saclara boydan boya köşebent profillerle takviye edilir. İstenilen renge göre endüstriyel ya da epoksi boya ile boyandıktan sonra kullanım yerinde müşterisine teslim edilir...

SOSYAL MEDYA

İletişim

Başak Mh. Konya Ereğli Cd. Arabacı Sk. No: 7/A KARATAY/KONYA
T. 0 332 342 4776
F. 0554 586 1314